Pronájem kontejnerů

Odvoz, doprava a likvidace veškerých stavebních odpadů, směsných komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, sutí

Likvidace cihel, stavebních odpadů, směsných stavebních a demoličních odpadů, dřeva, skla, plastu, papíru a biologicky rozložitelného odpadu. Vše pomocí velkoobjemových kontejnerů s následným ekonomickým a především ekologicky šetrným způsobem včetně odstranění, likvidace odpadu.

Zavolejte nám nebo pošlete sms zprávu a my Vám rádi zavoláme nazpět.

Přistavíme libovolný velkoobjemový kontejner 5,5 m3, 7 m3 nebo 10 m3 dle vašich potřeb k požadované likvidaci odpadu dle druhu a frakce odpadu. Doprava kontejneru proběhne na předem určené Vámi požadované místo - do areálu, na pozemek, dle adresy.

Po naplnění velkoobjemového kontejneru Vaším odpadem nám telefonicky potvrdíte požadavek k dopravě, odvozu a likvidaci odpadu. Případně po vysypání odpadu na skládce Vám na požádání přistavíme kontejner nazpět nebo provedeme výměnu, překládku kontejnerových van při odvozu stávajícího velkoobjemového kontejneru dle předem vzájemně sjednaných kroků k samotné dopravě a likvidaci odpadu dle místa určení. Kontejnery je možné objednat prostřednictvím objednávkového formuláře, na tel. +420 775 715 715 - DISPEČINK Autodopravy Odpady Jelínek s.r.o. nebo na e-mailu info@odpady-jelinek.cz.

Zajišťujeme následující služby

 • pronájem velkoobjemových kontejnerů vhodných na veškerý tuhý odpad, kapalný tuhý odpad, čistý stavební odpad, směsné stavební a demoliční odpady, stavební sutě, cihly, zeminu a kamenivo, objemný směsný odpad a ostatní domovní odpad, směsný komunální odpad a ostatní stavební odpad, biologicky rozložitelný odpad, tráva, větvě, keře, dřevo odpad, plasty, matrace, koberce, lina a veškerý starý nábytek, bytový odpad, papír, kovy, ostatní auto plasty, odpady ze zeleně atd.
 • svoz velkoobjemového odpadu
 • svoz a využití separovaných složek odpadu
 • svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu, odpadu od občanů a fyzických osob
 • likvidace černých skládek

Pro autodopravu kontejnerů, přistavení kontejnerů, nakládku a uložení stavebních odpadů, směsných komunálních odpadů, ostatních odpadů i nebezpečných odpadů, včetně pronájmu kontejnerů Vám nabízíme tyto velkoobjemové kontejnery:

 • Kontejnery 5,5 m3
 • Kontejnery 7 m3
 • Kontejnery 10 m3

Autodoprava kontejnerových van Odpady Jelínek s.r.o. - technický popis

Název: Nákladní automobil speciální - nosič kontejnerových van na užitečné zatížení 12.800 kg
Příslušenství: Velkoobjemové kontejnery o objemech 5,5 m3, 7 m3, 10 m3 s nosností 9,00 tun.
Typy nákladních automobilů - nakladače : 

 • MAN TGM 18.290 4X4 BB    SPZ 3AP 85-90 Ramenový nakladač,nosič kontejnerových van
 • MAN TGS 26.440 6X4 BB     Hydraulická ruka-valník, Natahovací kontejner NKT 20t
 • BAGR VOLVO BL 71 plus      Kolový nakladač 
 •  
 • MAN TGM 18.250 4x4          SPZ 3AP 59-22  Ramenový nakladač,nosič kontejnerových van
 • MAN TGM 18.240 4x2          SPZ 3AT 59-47 Ramenový nakladač,nosič kontejnerových van

Účel: Sběr a výkup odpadů z kategorie odpadů ostatních od skutečných původců odpadu, převzetí odpadu do vlastnictví, shromažďování  podle druhů a následná nakládka a přeprava odpadu k předání ke zneškodnění nebo využití odpadů oprávněnému subjektu.

Ceníky služeb: