Odvoz a likvidace odpadu

Svoz a likvidace odpadu 

Nabízíme Vám spolehlivé služby, stabilitu nejen v podobě zajištění kvalitní autodopravy velkoobjemových kontejnerových van, včetně potřebné likvidace veškerých odpadů.

Disponujeme nákladními vozidly - ramenovými nakladači pro přepravu velkoobjemových kontejnerů 5,5 m3, 7 m3 a 10 m3, nákladním vozidlem s natahovacím kontejnerem, hydraulickou rukou, strojní technikou pro zemní, výkopové a bourací práce (NKT pro přepravu ABROL  10 m3, 20 m3, 30 m3, 40 m3).

Preferujeme precizně odvedené služby a spokojenost zákazníka.

Nabízíme k pronájmu libovolný počet velkoobjemových kontejnerů a to celoročně, případně na jednotlivé stavby a ostatní akce.

 • svoz a likvidace veškerého odpadu, ostatního i nebezpečného dle požadavků zákazníka
 • přeprava odpadu k likvidaci, zajištění, převzetí, odstranění, kompostování a uložení odpadu
 • nákup a doprava stavebního materiálu – štěrky, písky, betony, ostatní stavební materiál
 • sběrné dvory měst a obcí – obsluha, zajištění plynulého chodu pravidelnými vývozy
 • sběr a výkup odpadu, provoz mobilního zařízení k sběru a svozu odpadů
 • pronájem velkoobjemových kontejnerových van o objemu 5,5 m3, 7 m3 a 10 m3
 • odpadové hospodářství, velkoobjemové svozy, zajištění staveb - kompletně na přání zákazníka

Autodopravu kontejnerových van, včetně zajištění a kompletní likvidace odpadu provozujeme v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb.

Evidence odpadů je zpracována dle platné legislativy v programu společnosti Inisoft s.r.o., společnost je řádně registrována a všechna hlášení jsou pravidelně podávána v systému ISPOP.

Společnost Odpady Jelínek s.r.o. provozuje svou činnost na základě platného souhlasu vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje, odbor životní prostředí.

Moderní vozový park odpovídající technické a emisní způsobilosti, kalibraci tachografů, ostatním nejvyšším evropským standardům.

Zajišťujeme likvidaci také u těchto odpadů:

 • Obecní a živnostenský odpad
 • Průmyslové odpady
 • Nebezpečné odpady – např.: ethernit
 • Domovní a ostatní odpady
 • Směsný komunální odpad
 • Suťě, zeminy a kameiva, cihly, betony, stavební odpady, střešní krytiny - tašky
 • Velkoobjemový odpad
 • Směsné stavební a demoliční odpady
 • Všechny ostatní druhy odpadů, např.: zemina a kamenivo izolační materiály, dřevo, sklo, plasty, směsné obaly, dále  dle požadavků zákazníka

Zakládáme si na profesionálním a vstřícném přístupu ke každému zákazníkovi – obci, firmě, společnosti i jednotlivci, který pro svůj odpad hledá zajištění v podobě pronájmu velkoobjemové vany, přepravy a následné kompletní likvidace odpadů.

Vanu přistavíme dle Vašeho požadavku, odpad likvidujeme vždy dle platné legislativy a v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb.

Odpad, materiál určený k odvozu a likvidaci Vám v případě potřeby samostatně strojně naložíme!

Věříme, že budete s kvalitou našich služeb maximálně spokojeni.

Václav Jelínek, jednatel firmy

Jsme důslední  k sobě i okolí, šetrní k životnímu prostředí nejen na stavbách, v městech či obcích, ale především k samotné přírodě…


Likvidace odpadů

Pomůžeme Vám s plněním zákonem daných povinností:

 • s ročním hlášením o odpadech
 • s přepravou odpadů včetně nebezpečných
 • poradíme s výběrem nádob, kontejnerů na odpad

Průběžná evidence odpadů

Původce odpadů resp. každá fyzická osoba, občan, firmy, společnosti, živnostníci v Ústí nad Labem i okolí, kteří produkují odpad, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobu nakládání s vyprodukovanými odpady.

Průběžná evidence se vede při každé jednotlivé produkci odpadů např. jedné kontejnerové vaně s odpadem.

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

Limity pro ohlašování produkce odpadů jsou stanoveny na:

Nebezpečné odpady - 100 kg produkce za rok
Ostatní odpady - 100 tun produkce za rok

Evidence odpadů společností Odpady Jelínek s.r.o. je zpracována v programu společnosti Inisoft s.r.o.

Společnost Odpady Jelínek s.r.o. je řádně registrována v systému ISPOP.

Odpady Jelínek s.r.o. přepravuje odpady dle ADR - platí pro přepravu nebezpečných odpadů.

Odběr vzorků odpadů a jejich laboratorní rozbor

Zajistíme Vám na vyžádání odběr vzorků kvalifikovanou externí společnosti DEKONTA a.s., která Vám zpracuje laboratorní rozbor odebraného vzorku kteréhokoliv odpadu.

Odpadový hospodář

Povinnost ustanovit odpadového hospodáře má každý původce odpadu, který v posledních 2 letech nakládal s nebezpečným odpadem v množství větším než 100 tun vyprodukovaného za rok. Odpadový hospodář odpovídá původci za zajištění odborného nakládání s odpady,dle zákona o odpadech 185/2001 Sb.

Zákony a vyhlášky
 • zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
 • vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb.
 • vyhláška - Katalog odpadů č. 381/2001 Sb.
 • vyhláška o přepravě odpadů č. 374/2008 Sb.


Dispečink 775 715 715

Ekologicky ▪ Profesionálně ▪ Rychle

Odpady Jelínek s.r.o. Ústí nad Labem