Jak na to?

PRONÁJEM VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

Zajištujeme následující služby, kompletně pro zákazníka:

Zajišťujeme svoz a odstranění velkoobjemového odpadu pro jednotlivá města, obce, společnosti, podnikatele a občany. Jedná se například o starý nábytek, koberce, sanitární techniku, směsný komunální odpad apod. Realizujeme hromadný svoz velkoobjemového odpadu nebo na základě požadavků přistavujeme a odvážíme velkoobjemové kontejnery v dohodnutých termínech a lokalitách. 

 • Odvozy doprava a likvidace veškerých ostatních odpadů
 • Odvozy doprava a likvidace veškerých směsných komunálních odpadů
 • Odvozy doprava a likvidace veškerých stavebních odpadů
 • Odvozy doprava a likvidace izolačních odpadů, izolací
 • Odvozy doprava a likvidace nebezpečných odpadů

(stavební materiály s obsahem azbestu, vlnitý eternit, šablony eternit)

Jak to funguje ?

 • My vám rádi přistavíme kontejner dle vašich potřeb na požadované místo, dle předcházející dohody k přesnému místu určení (číslo popisné, nebo parcelní, dle k.ú. místa ze kterého potřebujete předmětný odpad naložit, odvést a zlikvidovat)
 • Vy v klidu po přistavení velkoobjemový kontejner ať už ručně nebo strojově naplňujete odpadem, který potřebujete následně odvézt a zlikvidovat

Po celou tuto dobu se jedná o pronájem kontejneru

 • Po naplnění velkoobjemového kontejneru nám zavoláte a my pro velkoobjemový kontejner následně přijedeme, zabezpečíme vámi naložený odpad pro přepravu, naložíme, odvezeme a za pomocí dopravy velkoobjemových kontejnerů s vaším odpadem zajistíme likvidaci s následným ekologicky šetrným způsobem odstranění dle platné legislativy a zákona o odpadech.
 • Stačí nám zavolat na +420 775 715 715
 • případně poslat dotaz, objednávku na email Info@odpady-jelinek.cz
 • nebo prostřednictvím objednávkového formuláře : 

Způsob vyúčtování a fakturace vůči zákazníkovi:

 1. Faktura daňový doklad
 2. Záznam o provozu vozidla, techniky nebo stroje, tzv. STAZKA
 3. Vážní lístek
 4. Fotodokumentace
 5. Evidence odpadů je zpracována dle platné legislativy v programu společnosti Inisoft s.r.o.
 6. Detailní popis konkrétní, celkové vyhotovené zakázky zákazníkovi
 7. Ostatní možnosti, dle požadavků, dohod

Příkladem Vám uvádíme nejčastější využívané druhy jednotlivých odpadů, směsí odpadů nakládaných do velkoobjemových kontejnerů:

Čistá stavební suť, cihly, betony, betony frakce 10-50 cm, tašky, zemina a kamenivo, jílovitá zemina, štěrky, písky, zdivo, příčky, koupelny, kuchyně, sklo, plasty, směsné obaly, směsný komunální odpad, směsný stavební a demoliční odpad, velkoobjemový odpad, domovní odpad, matrace, skříně, křesla, postele, textilní materiály, biologicky rozložitelný odpad, tráva, větve, kmeny, túje, listí, izolační materiály, izolace, polystyreny, ipa, lepenka, profily, sádrokartony, ostatní izolace, autoskla, auto-plasty, nábytek, sedací soupravy, koberce, lina, nádobí, odpady ze sklepů, odpady ze zahrad, odpady z půdy, odpady z bytů, odpady z rodinných domů, odpady vzniklé při vyklízení domů a bytů před prodeji nemovitostí, odpady vzniklé z výstavby, rekonstrukce domu, bytu, zahrad a dle druhu a specifikace jednotlivých ostatních staveb, odpady směsné vzniklé a původem z černých skládek.