Typy kontejnerů

Typy velkoobjemových kontejnerů Odpady Jelínek s.r.o. :

  • Velkoobjemové Kontejnery 5,5 m (MULDEN, Multitec)
  • Tyto velkoobjemové kontejnery mají maximální nosnost 9t a jsou vhodné pro odvoz stavební suti, zeminy a kameniva, směsného stavebního a demoličního odpadu, směsného komunálního odpadu. (například. Cihly, čistá stavební suť, betony, asfalty, zdivo, dřevo, sklo, plasty, broušenku, frézovanou vozovku, směsný stavební a demoliční odpad).

 

 Dále dle odkazu :           

  • Velkoobjemové Kontejnery 7,0 m (MULDEN, Multitec)
  • Tyto kontejnery NEJSOU URČENY PRO ODVOZ SUTI A ZEMINY. Mají maximální nosnost 9 a jsou vhodné pro nakládku a odvoz objemného směsného odpadu a směsného komunálního odpadu.

Dále dle odkazu :

 

  • Velkoobjemové Kontejnery 10,00 m (MULDEN, Multitec)
  • Tyto kontejnery NEJSOU URČENY PRO ODVOZ SUTI A ZEMINY mají maximální nosnost 9t a jsou vhodné pro odvoz objemného odpadu a směsného komunálního odpadu.

 Dále dle odkazu :